subject close

Uludağ Üniversitesi Faik Çelik Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Uludağ Üniversitesi Faik Çelik Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Beyçelik Holding tarafından bina ve alt yapı inşaatına sağlanan destek ile 2011-2012 eğitim öğretim yılında hizmete girdi. Yüksek teknolojili derslikleri, kütüphanesi, laboratuvarı, konferans ve dinleme salonlarıyla Türkiye’nin en modern üniversite birimlerinden birisi olan Otomotiv Mühendisliği Bölümü, kalifiye mühendisler yetiştirmenin yanı sıra otomotivi bir anabilim dalı olarak görüp Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile de sektörü destekliyor. Beyçelik
Holding ÖSYM’nin yaptığı sınav sonucunda Otomotiv Mühendisliği Bölümünü ilk beşte kazanan ve kayıt yaptıran öğrencisine ayrıca belirlenen kriterler çerçevesinde Başarı Bursu imkanı da sağlıyor.

http://otomuh.uludag.edu.tr/index.php?sayfa=anasayfa