subject close

Beyçelik Holding’te çalışanlarımızın yetkinliklerini ve teknik donanımlarını yükseltmeyi amaçlarız. Bütün çalışanlarımızı belirlenen ölçülebilir kriterlerle değerlendirir, herkese eşit fırsat yaratmaya çalışırız. Holding’in temel değerleri olan müşterilerine değer katmak, açık fikirli ve yapıcı olmak, adil ve güvenilir olmak, işini ve kendini geliştirmek prensiplerini benimseyecek ve kurumun vizyonuna katma değer sağlayacak yeni yetenekleri aramıza katmayı hedefleriz.

Adaylarımızın aşağıda yer alan belirlediğimiz altı ana yetkinliğe sahip olmasını bekleriz: