Ana Sayfa


Beyçelik Holding < Geri
Genel merkezi Bursa’da bulunan Beyçelik Holding; otomotiv, enerji, ısı, sigorta ve turizm alanlarında iştirak şirketleri ile çokuluslu şirketlerden bireylere kadar çeşitlilik gösteren geniş bir müşteri kitlesine, dünya kalitesinde hizmetler sunmaktadır. Beyçelik Holding, farklı şehirlerdeki iş girişimleriyle 3.000 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Holding, çevre bilinci yüksek ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluğunun gerektirdiği biçimde çalışan, tüm sosyal paydaşlarına daha fazla katma değer üretmeye odaklı şirketler grubudur. Beyçelik Holding, çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. Grubun en başta gelen sorumluluğu, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydaşları için değer üretmek, davranış ve ilkeleriyle saygın bir kurum olmaktır. Dürüstlük ve şeffaflık, kalite ve topluma katkı Holding’in temel değerleridir.

 

 

  • Odaklandığı sektörlerde girişimciliğiyle ve saygınlığıyla tanınan itibarlı bir dünya şirketi olmak.
  • Rekabet üstünlüğü sağlayan, ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeyen, faaliyet ve mali performansıyla sürekli ve kârlı büyüyen, topluma ve çevreye katkı sağlayan bir grup olmak.